Transparent Logo

Mart Martma

Leinatoetus spetsialist, kogemusnõustaja

Minu elutee on olnud täis pöördepunkte juba lapsepõlvest, sattumist olukordadesse kus puudub valik, hiljem keerulised suhted ja rasked valikud. Olen olnud ka ettevõtja ja tundnud edu ja kogenud ka läbipõlemist.

Kõik need kogemused on varustanud mind väärtuslike oskuste ja kogemustega, mida ma kasutan kogemusnõustajana, et aidata inimestel leida oma tee keerukatest eluolukordadest ja saavutada taas kontroll oma elu üle.

Olen teinud sõjaväelist karjääri ja olnud sunnitud ka sellest loobuma. Kogenud ebaõiglust ja langetanud raskeid otsuseid. Kõik need elukogemused on mind väärtuslike oskuste ja arusaamadega varustanud. Tänaseks päevaks olen leidnud oma tee kogemusnõustajana, mis on minu jaoks väga oluline ja südamelähedane elukutse.

Minu eesmärk on aidata inimesel ületada väljakutsed, mida elu teie ette viskab, ning saavutada vaimne heaolu ja enesekindlus.

Professionaalne taust

Koolitused

 • Loov Ruum Koolitused OÜ / Kogemusnõustaja baaskoolitus koos täiendmooduliga  / 2023 

  Maht 200 akadeemilist tundi


 • Sotsiaalkindlustusamet, Laste ja noorte lubamatule ning
  sobimatule seksuaalkäitumisele reageerimine
  lipusüsteemi metoodika alusel

 • Meeli Laane Leinakool / Leinanõustaja täiendõpe / 2024 

haridus

 • Eesti Mereakadeemia 1994-1998

 • Piirivalvekool 1999-2000

 • Mereväe ohvitserida koolitus Saksamaa Liitvabariigis / Mereväe ohvitser, rakenduskõrgharidus 2001-2003

 • Eesti Mereakadeemia  2004-2006

Kogemus

 • Märjamaa Valla Noortekeskus – noorte heaolu spetsialist

 • Endine piirivalveohvitser ja merepääste koordinaator

 • Stressi ja traumade mõistmine: Minu taust on varustanud mind teadmistega stressi, traumade ja kriiside mõjust ning nende mõistmisel, nendest ülesaamisel.

 • Kommunikatsioon: Olen hea kuulaja, suhtleja ja oskan keerukaid mõtteid ja tundeid selgelt ja toetavalt edasi anda.

 • Koostööoskus: Olen töötanud meeskonnas nõudlikes tingimustes ning oskan koostööd teha erinevate inimestega.

 • Konfliktide lahendamine: Olen omandanud oskused rahulikuks ja konstruktiivseks konfliktide lahendamiseks, mis võivad klientide eludes esineda.